פעילויות הלל 2022

    

            זולי פרנק 26.3.2022

בס טנור אלט סופרן כללי

Gyorgy Orban - Ave Maria

     
בס אלט סופרן כללי הקלטות

Lajos Bárdos - Tiszai dallamok

תרגום
  
בס1 בס2 אלט סופרן כללי

Zoltán Kodály - Veni Emmanuel

תרגום
  
בס טנור אלט סופרן כללי

Ferenc Farkas - שקיעה

         

            גילה בריל 13.5.2022

בס טנור אלט סופרן כללי Lassus - Echo
  
בס טנור אלט סופרן כללי La montanara תרגום
  
בס אלט סופרן כללי Monteverdi - Lauda Jerusalem תרגום
  

            צביקה פוגל 14.5.2022

הקלטות L'moshel
 

            שלי ברלינסקי 20.5.2022

Messe des pêcheurs de Villerville

  
אלט סופרן כללי

       1. Kyrie (A. Messager)

תרגום
אלט סופרן כללי

       2. Gloria

תרגום
סופרן2 אלט סופרן1 כללי

       3. Sanctus

תרגום
סופרן2 אלט סופרן1 כללי

       4. O Salutaris

תרגום
סופרן2 אלט סופרן1 כללי

       5. Agnus Dei

תרגום