שבתות שירה 2016

     

           

          רונית אייזנברג

    
בס טנור אלט סופרן1 כללי פרטים M. Hayes - Sing Gloria    
      סופרן2          
                  
בס1 טנור אלט1 סופרן1 כללי פרטים I. Raminsh - Ave Verum Corpus תרגום  
בס2   אלט2 סופרן2          
                   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים T. L. de Victoria - Ave Maria תרגום  
                  
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי פרטים

נ. שמר - סרנדה

   
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2          
                  
           

---------------------------------------------------------------------------

    
           

          עוזית זדרויביץ  19/3/2016

    
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים W. Byrd - Surge illuminare Translation   
                  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים O. Gjeilo - Northern lights Translation  
                  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים N. Rorem - Four Madrigals - 1. Parting    
                  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

 י. בראון - קול הקורא הצלול - תפילה למוזה

הערה  
                  
           

---------------------------------------------------------------------------

    
           

          רון זרחי 4/3/2016

    
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

 מ. הלפמן - אדוני, אדוני

Cantor  
                  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

 היום הרת עולם

Cantor טקסט
                  
בס טנור אלט סופרן כללי  

 ל. לבנדובסקי - מה טובו אהליך יעקב

   
                  
           

---------------------------------------------------------------------------

    
           

           אהרן חרל"פ  12/3/2016

    
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  י. בראון - תהלים קי"ז (הללו את ה')    
                  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  פ. בן חיים - אלוהי צדקי    
                  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  מ. סתר - אשת חייל    
                  
           

---------------------------------------------------------------------------

    
           

          זולי פרנק  14/5/2016

    
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

L. Bárdos - Tábortüznél

הגייה Live
                  
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי פרטים

Z. Kodály - Székely keserves

הגייה Live
    אלט2 סופרן2          

B. Brtók - Four Slovak Folk Songs

תרגום

 
בס טנור אלט סופרן כללי

1. Wedding Song from Poniky

 
בס טנור אלט סופרן כללי

2. Song of the Hayharvesters from Hiadel

 
בס טנור אלט סופרן כללי

3. Dancing Song from Medzibrod

 
בס טנור אלט סופרן כללי    

4. Dancing Song from Poniky

 
                  
           

---------------------------------------------------------------------------

    
           

         ישי שטקלר  5/3/2016

    
סופ-3 סופ-2 אלט סופרן1 כללי פרטים P. Casals - Nigra sum תרגום  
                  
סופ-2   אלט סופרן1 כללי פרטים C. Debussy - Salut printemps Translation הגייה
                  
סופ-2   אלט סופרן1 כללי פרטים E. Elgar - The snow