יחזקאל בראון (1922-2014)

   

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים אדון עולם - עיבוד Live
פרטים דברי קוהלת בן דוד Live
בס טנור אלט סופרן1 כללי                1. פרק א' 1-6 , 9 סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                2. פרק ב' 1-11 (תיבות 1-39) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                2. פרק ב' 1-11 (תיבות 40-81) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי הערה              2. פרק ב' 1-11 (תיבות 82-138) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                2. פרק ב' 1-11 (תיבות 137-171) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                3. פרק ב' 13-23 (תיבות 1-58) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                3. פרק ב' 13-23 (תיבות 59-89) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                4. פרק ג' 1-12 (תיבות 1-52) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                4. פרק ג' 1-12 (תיבות 53-83) סופרן2 סולו-בריטון
בס טנור אלט סופרן1 כללי                4. פרק ג' 1-12 (תיבות 84-120) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                5. פרק ט'  5-9 (תיבות 1-41) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי הערה              5. פרק ט'  5-9 (תיבות 42-99) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                5. פרק ט'  5-9 (תיבות 100-170) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                6. פרק י"א 7,9 + פרק י"ב 1-13 (תיבות 1-21) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי                6. פרק י"א 7,9 + פרק י"ב 1-13 (תיבות 71-22) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי הערה              6. פרק י"א 7,9 + פרק י"ב 1-13 (תיבות 134-72) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן1 כללי הערה              6. פרק י"א 7,9 + פרק י"ב 1-13 (תיבות 187-135) סופרן2  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים דרור יקרא Live
הללו את אדוני ---> תהילים קי"ז
בס טנור אלט סופרן והיה באחרית הימים - קובצי לימוד באדיבות יעל וגנר-אביטל
  טנור בס1 בס2 כללי פרטים וימלט קין   Live
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים יונה מה תהגי Live
בס טנור  אלט סופרן כללי פרטים לכה דודי - עיבוד
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים מגן אבות - עיבוד Live
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים מולינרו - עיבוד תרגום Live
בס טנור אלט1 סופרן כללי פרטים מחמד לבבי - עיבוד    
אלט2
בס טנור  אלט סופרן כללי פרטים עורי צפון - עיבוד
בס אלט סופרן כללי פרטים על הר גבוה        סולו
פרטים ערפילי שחר
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             1. אביב
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             2. קיץ
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             3. סתיו
בס טנור אלט סופרן1 כללי סופרן2                             4. חורף
פרטים עת הזמיר הגיע Live
בס טנור אלט סופרן כללי מצו                             1. קומי
בס טנור אלט סופרן כללי מצו                             2. הניצנים
בס טנור אלט סופרן כללי מצו                             3. התאנה
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים קול הקורא הצלול - 1. תפילה למוזה
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים רויז, רויז, ווי וייט ביסטו? תרגום Live
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים רונו נא - עיבוד  
 
  מצו אלט סופרן כללי פרטים שבת המלכה    
                 
פרטים שיר השירים, פרק ג' Live
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים א-ב

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים ג-ד

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוק ה

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים ו-ח

סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים ט-י

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוק י"א

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים תהילים קי"א (מתוך שלושה פרקי הלל למקהלה)
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים תהילים קי"ב (מתוך שלושה פרקי הלל למקהלה) Live
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים תהילים קי"ג (מתוך שלושה פרקי הלל למקהלה)
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים תהילים קי"ז (הללו את אדוני)