יחזקאל בראון  Yehezkel Braun

"צאינה וראינה" - שיר השירים פרק ג' פסוק י"א

The Song of Solomon, Chapter 3 Verse 11