יחזקאל בראון  Yehezkel Braun

"על משכבי בלילות" - שיר השירים פרק ג' פסוקים א

The Song of Solomon, Chapter 3 Verses 1-2