יחזקאל בראון  Yehezkel Braun

"מי זאת עולה מן המדבר" - שיר השירים פרק ג' פסוקים ו-ח

The Song of Solomon, Chapter 3 Verses 6-8