חג הלל  20.5.2016

   

 

בס טנור אלט סופרן כללי סולו

W. A. Mozart - Vesperae k339 - 5. Laudate Dominum

תרגום
 
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

G. P. Telemann - Psalm 117 (Laudate Jehovam omnes gentes!

תרגום
 
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים          י. בראון - תהילים קי"ז (הללו את אדוני)