שבתות שירה 2015

     

           

          רוברטו פורקו

   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

R. Thompson - Alleluia

   
                 
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים R. Thompson - Glory to God in the highest Live  
                 
בס טנור אלט סופרן1 כללי פרטים J. Hairston - Elijah Rock    
      סופרן2          
            ---------------------------------------------------------------------------     
           

          יובל בן-עוזר

   
Men1     Women1 כללי פרטים L. Bernstein - Warm-Up

Live

 
Men2     Women2          
Men3     Women3          
                 
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים Goodnite sweetheart                                תיקונים לתווים    
                 
בס טנור אלט סופרן כללי   J. Rutter - It was a lover and his lass    
בריטון                
                 
            George Shearing - Songs and sonnets from Shakespeare   Live  
בס1 טנור אלט סופרן1 כללי פרטים 1. Live with me and be my love  

0'02

 
בס2     סופרן2            
                   
בס1 טנור אלט סופרן1 כללי פרטים 3. It was a lover and his lass   ''26'4  
בס2     סופרן2            
                   
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי פרטים 5. Who is Silvia?  

9'00''

 
בס2 טנור2                
                   
  גברים   נשים כללי פרטים 6. Fie on sinful fantasy  

13'30''

 
            ---------------------------------------------------------------------------     
           

          אבי כהן טריקה

   
בריטון אלט סופרן כללי A. Ramirez - Alfonsina y el Mar
 
פרטים A. Ramirez - Missa Criolla
בס טנור אלט סופרן כללי סולו

                                                 1. Kyrie

Live
בס טנור אלט סופרן כללי סולו

                                                 2. Gloria

Live
בס טנור אלט סופרן כללי סולו

                                                 3. Credo

Live
בס טנור אלט סופרן כללי סולו

                                                 4. Sanctus

Live
בס טנור אלט סופרן כללי סולו

                                                 5. Agnus Dei

Live
                 
בס טנור אלט סופרן1 כללי פרטים A. Ramirez - Navidad Nuestra - 2.La Peregrinación    
בריטון     סופרן2   solo      
            ---------------------------------------------------------------------------     
           

          אהרן חרל"פ

   
          פרטים  י. בראון - שיר השירים, פרק ג'

Live

 
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים א-ב

   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים ג-ד

   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוק ה

   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים ו-ח

   
      סופרן כללי פרטים

                                               פסוקים ט-י

   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

                                               פסוק י"א

   
                 
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  נ. שמר-ג. אלדמע - שלג על עירי Live  
            ---------------------------------------------------------------------------     
           

          זולי פרנק

   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

L. Bárdos - Tábortüznél

הגייה Live
                 
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי פרטים

Z. Kodály - Székely keserves

הגייה Live
    אלט2 סופרן2          
                 
בס1 טנור אלט1 סופרן כללי פרטים G. Orbán - Mundi renovatio   Live
בס2   אלט2            
            ---------------------------------------------------------------------------