צבי שרף (נ. 1948)

דבר המלחין

Ma Siempre Yo Le Ami

בס טנור אלט סופרן כללי                                          1. Una Pastora - verses 1-2
בס טנור1 אלט סופרן1 כללי                                          2. Arvoles
טנור2 סופרן2
בס טנור אלט סופרן1 כללי                                          3. Morena Ma Yaman
סופרן2
בס טנור1 אלט סופרן1 כללי                                          4. Yo M'enamori D'un Aire
טנור2 סופרן2
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי                                          5. Ah, Ke'rmoza Mansevika
טנור2 אלט2
בס טנור אלט סופרן כללי                                          6. Una Pastora 3rd & last verse
  
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי פרטים  אגדלך הערה
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2 solo
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  הדודאים solo Youtube
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  הם בזמר הזה
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  חלון לים התיכון
  
בס1 טנור1 אלט סופרן1 כללי פרטים  יום השבת אין כמוהו
בס2 טנור2 סופרן2
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

 לאור הזכרונות

  
בס טנור אלט סופרן1 כללי פרטים  לשיר זה כמו להיות ירדן סופרן2
  
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי פרטים  מזמור לילה סולו
אלט2 סופרן2   
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  מכאן ועד מחר סולו
  
בס1 טנור אלט סופרן כללי פרטים  ספרי תמה בס2 טקסט