זמרייה 2013

  
     
 
 
   
  Werner Pfaff - Romantic music  
     
  Gabor Hollerung (Hungary)  
     
 
 
     
  Néstor Zadoff (Argentina) - Choral music from South America