זמרייה ים-תיכונית 2012

 
     
  Paulo Lourenço, Portugal  
     
  Maria Emma Meligopoulou, Greece  
     
  Tzvi Sherf, Israel  
     
  Brady R. Allred, USA  
     
  Cemi'l Can Deliorman, Turkey  
     
  Elisenda Carrasco, Spain -קולות שווים  
     
 

Elisenda Carrasco, Spain

 
     
 

Timothy C. Brown, UK