P.  I. Tchaikovsky (1840-1893)

 

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי פרטים

Blazheni yazhe izbral

בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
  
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי פרטים

Cherubic Hymn op. 41 #6

pronunciation
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

Dostoyno yest

  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים

Tyebye poyem

pronunciation