קובצי לימוד לשבתות-שירה 2018-2019

             יחזקאל בראון   הם אמרו + שרקיה    

  

      
 אהרן חרל"פ     פרק ראשון של הרקויאם  
        
             דב כרמל            הסתיו עבר + פיוטים    
   
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי פרטים אגדלך - צ. שרף  ***   שיר זה הוחלף על ידי יום השבת אין כמוהו   *** הערה
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2 סולו

  

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  אנית זהב - א. לבנון

  

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים בעיניה - ע. אהרוני מצו

  

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  הדודאים - צ. שרף solo Youtube
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  החוח - מ. רסיוק
  
בס1 טנור1 אלט סופרן1 כללי פרטים יום השבת אין כמוהו - צ. שרף
בס2 טנור2 סופרן2
סופרן2 אלט סופרן1 כללי פרטים  כי הנה הסתיו עבר - ד. אילת/ מרי אבן-אור
      
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  למדני אלהי - מ. רסיוק
     
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  עין גדי - מ. ויזנברג
אלט2 סופרן2 אלט1 סופרן1 כללי פרטים  ציפור שנייה - ד. מורס (לקולות שווים)
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  שדמתי - י. אדמון

  

בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  שיר העמק - מ. ויזנברג - באה מנוחה ליגע

  

סופרן2 אלט סופרן1 כללי פרטים  שיר ערש - א. לבנון (ס.ס.א.)