Church Slavonic text
Bogoroditse Devo, raduisya, Blagodatnaya Mariye, Gospod s Toboyu.
Blagoslovenna Ty v zhenakh, i blagosloven plod chreva Tvoyego,
yako Spasa rodila esi dush nashikh.
English translation
Rejoice, O virgin mother of God, Mary full of grace, the Lord is with thee.
blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb,
for thou hast borne the savior of our souls.