Johann Pachelbel (1653-1706) 

Magnificat

 

 עד כה התגלו שלושה-עשר מגניפיקטים שלמים משל פכלבל, לחלקם ליווי תזמורתי. המקור ליצירה הנוכחית (ברה מאז'ור) מסופרר ככתב-יד מספר 30088  של האוסף

 Ex Bibliotheca Poelchaviana בספריה המדעית הציבורית  בברלין.