הערות לשבת-שירה

 

1. יש לשים לב, שבתיבות 69 ו- 70 (עמוד 158 סיסטמה שנייה) הלה עם בקר בצליל הראשון של הבריטון.

 

2. בתיבה 72 (עמוד 159 תיבה שנייה) המי עם בקר בכל הקולות.