יצירות שהועלו לאחרונה:

 

Verdi - Requiem

Handel - Alexander's Feast

Charpentier - Te Deum

אביה קופלמן - מגניפיקט עברי

שוחט - רקוויאם

גרשווין - פורגי ובס

Prokofiev - Cantata Alexander Nevxky

Schubert - Mass No. 5 in A flat

Schubert - Stabat Mater D175