יצירות שהועלו לאחרונה:

 

אהרון חרל"פ - עקידת יצחק

אהרון חרל"פ - בעין דור

אהרון חרל"פ - רקוויאם

Schubert - Stabat Mater D383

Verdi - Requiem

Handel - Alexander's Feast