Våren [Norwegian]

 

 

 

      Enno ein Gong fekk eg Vetren å sjå

      for Våren å røma;

      Heggen med Tre som der Blomar var på,

      eg atter såg bløma.

      Enno ein Gong fekk eg Isen å sjå

      frå Landet å fljota,

      Snjoen å bråna og Fossen i Å

      at fyssa og brjota.

      Graset det grøne eg enno ein Gong

      fekk skoda med Blomar;

      enno eg høyrde at Vårfuglen song

      mot Sol og mot Sumar.

    

      Eingong eg sjølv i den vårlege Eim,

      som mettar mit Auga,

      eingong eg der vil meg finna ein Heim

      og symjande lauga.

      Alt det, som Våren imøte meg bar

      og Blomen, eg plukkad',

      Federnes Ånder eg trudde det var,

      som dansad og sukkad',

      Derfor eg fann millom Bjørkar og Bar

      i Våren ei Gåta;

      derfor det Ljod i den Fløyta eg skar,

      meg tyktes at gråta.

 

Spring [English translation]

Translated by Margrethe Alexandroni

Once again I got to see winter fleeing
from the advancing Spring;
once again I saw wild cherry trees
in bloom.
Once again I saw the ice
floating from the land,
snow melting and waterfalls
and rivers becoming wild and frothing.
Once again I saw the green grass
decked with flowers.
Once again I heard birds of spring
heralding sun and summer.
     
One day I too will be part of the spirit of spring
that fills my sight,
one day I will find me a home there
and swim and cleanse myself in it.
All that spring has given me,
and the flowers I picked,
I imagined to be the spirits of me forefathers
sighing and dancing.
And so I found amongst birches and pines
the mystery of spring;
and that is why the sound of the flute that I carved
seems to be crying.