קובצי המידי של יצירה זו הוכנו על פי פרטיטורה בהוצאת G. Schirmer

לחלק מהקטעים יש גרסאות שונות (בחלק מהקולות) בהוצאות תווים אחרות.